KEY-SOFT MODULY SYSTÉMU POPIS SYSTÉMU KONTAKT

Nový systém na automatické rozvrhovanie výroby

Integrovaný v informačnom systéme ERP ISIT

Nový systém na automatické rozvrhovanie výroby

Možnosť použiť ako EPR nadstavbu nad iný prevádzkový ERP systém

Nový systém na automatické rozvrhovanie výroby

Kupujte slovenské výrobky za slovenské ceny

Buďte s naším systémom prví, ktorí plánujú výrobu plne automatizovane

MODULY SYSTÉMU

Informačný systém Key-Soft ERP ISIT je zameraný hlavne na nasledovné podnikové procesy:

 • Plánovanie výroby
 • Riadenie výroby
 • Automatické rozvrhovanie výroby
 • Technická príprava výroby
 • Systém spracovania a managovania dokumentácie
 • Výrobné sprievodky s QR kódami
 • Prihlasovanie začiatkov a odhlasovanie koncov operácií
 • Odvedená výroba
 • Kapacitné prepočty
 • Fakturácia
 • Dodacie listy
 • Skladové hospodárstvo
 • Ponukové riadenie
 • Predaj
 • Dodávateľské objednávky
 • Odberateľské objednávky
 • Sklad náradia a evidencia zapožičaného náradia
 • Materiálová zabezpečenosť
 • ControlingSystém Key-Soft ERP ISIT je modulárny a umožňuje ho nakonfigurovať podľa charakteru podniku. Spolu s podnikom môže rásť. Po rozbehnutí základnej ERP agendy je možné pridávať moduly, aby veľký rozsah systému a množstvo jeho agiend hneď na začiatku neodradil a nezahltil prevádzkujúcich

POPIS SYSTÉMU

Systém pre rozvrhovanie výroby je vytvorený na silnom základe SQL systému Key-Soft ERP ISIT pracujúcom na platforme Microsoft .NET a Microsoft SQL Server. Vzhľadom na časté vznikanie a zanikanie rôznych vývojových platforiem sme sa rozhodli z dôvodu zabezpečenie maximálnej stability systému nevyuživať framework tretej strany ale vyvinúť vlastné vývojové prostredie. Systém je riešený modulárne, aby ho bolo možné použiť ako nadstavbu nad iné silné systémy, v ktorých nie je vyriešené automatické rozvrhovanie výroby alebo iné moduly Key- Soft ERP ISIT. V súčasnosti prebiehajú jednania o prepojení na systém SAP Bussines ONE ako jeho alternatívna možnosť plánovania.

KONTAKT

Tím Key-Soft

Miroslav Halčin

Random Name
+421 903 393 353
halcin.miroslav@gmail.com

Marián Halčin

Random Name
+421 903 666 640
halcin.marian@gmail.com

Jana Halčinová

Random Name
+421 903 666 639
halcinovajana@gmail.com